HAFEI


2012

Marca:

Modelo:

HAFEI

ZHONGYI

Sin calificaciones

2011

Marca:

Modelo:

HAFEI

ZHONGYI

Sin calificaciones

2010

Marca:

Modelo:

HAFEI

ZHONGYI

Sin calificaciones

2009

Marca:

Modelo:

HAFEI

ZHONGYI

Sin calificaciones

2008

Marca:

Modelo:

HAFEI

ZHONGYI

Sin calificaciones